Code oranje vanaf 14 oktober

Beste leden, beste ouders,
 
 
Zoals jullie ongetwijfeld gehoord zullen hebben, zal vanaf woensdag 14 oktober code oranje ingaan voor de sportwereld. Voor ons betekent dit specifiek dat we jammer genoeg de trainingen vanaf 14 oktober zullen moeten annuleren voor onbepaalde tijd.
 
Hou onze website en facebook pagina in de gaten voor nieuws en updates.
 
 
We hopen zo snel mogelijk terug op te kunnen starten.
Sportieve groeten en hou het gezond!
 
 
Het bestuur
 
Laatste update: 13 oktober 2020

Heropstart van de lessen

Vanaf woensdag 14 oktober gaat code oranje in voor de sportwereld.
Voor ons betekent dit specifiek dat we jammer genoeg de trainingen vanaf 14 oktober zullen moeten annuleren voor onbepaalde tijd.

Klik hier voor meer info.

 

Waarde leden,

Eindelijk is het zover. Vanaf volgende zaterdag 05/09 zullen wij onze trainingen hervatten in onze vertrouwde dojo, zij het met enige restricties.

De stad Mechelen staat ons toe om in onze dojo te trainen met max. 15 personen (+12). Wij hebben er bijgevolg voor geopteerd om op zaterdag in twee groepen te trainen. Een eerste groep zal van 10.00 u tot 11.00 u aan de slag aan. Een tweede groep volgt dan van 11.00 tot 12.00 uur. Op zondag en dinsdag blijven de klassieke trainingsuren gelden, maar ook dan zullen er slechts 15 personen worden toegelaten (incl. trainers).

Om één en ander te bewerkstelligen zullen we met een reservatiesysteem werken. Deze is hier beschikbaar.

Bovendien zijn er nog enkele andere zaken waar we rekening moeten mee houden :

  • We dienen aan de ingang van de IHAM te wachten tot de volledige groep binnen gaat,
  • Binnen de IHAM dient er steeds een mondmasker gedragen te worden, behalve bij het sporten zelf,
  • De kleedkamers zijn open, maar gebruik ervan wordt afgeraden. Omkleden dient dan – zoveel als mogelijk – te gebeuren in de dojo zelf.
  • De klassieke hygiëneregels – ons inmiddels allemaal gekend – dienen uiteraard gerespecteerd te worden.

De andere restricties zijn het probleem van de lesgevers die U, in voorkomend geval, dienaangaande de nodige instructies zullen geven.

Met sportieve groeten,

 

 

 

Maatregelen omtrent het Corona Virus

Beste leden,

Gezien de recente ontwikkelingen omtrent het Corona virus, dient ook onze sportclub zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een verdere verspreiding te voorkomen. Daarbij zijn de adviezen geformuleerd door de overheid en bevoegde instanties van grote waarde, zo heeft Stad Mechelen besloten om de sportcomplexen te sluiten.

Aangezien wij een contactsport beoefenen, lopen wij meer kans om besmetting door te geven en willen we dit risico niet nemen. Naar aanleiding hiervan is er beslist om alvast alle trainingen af te lassen tot nadere berichtgeving, dit voor zowel jeugd als volwassenen. Wat er verder gebeurt, zullen we nog bekijken en is afhankelijk van de verder ontwikkelingen. Hierover zullen wel jullie op de hoogte houden.

Wij hopen op uw begrip.

VJJF-Multi Stijl Stage

Op 11 november 2019 gaat er een multi-stijl stage door in Malle.

Vormingscentrum Provincie Antwerpen
Smekenstraat 61
2390 Malle

Meer info op de facebook pagina of op de site van de VJJF.

VOLWASSENENSTAGE

13.00-17.00 | volwassenenmultistijlstage

Asahi Ryu JuJutsu
Peter De Wortelaer | 4e Dan
Geert Demaret | 2e Dan

Kamawan Karate Jutsu
Luc Dutoit | 5e Dan
Kjell Vanassche | 1e Kyu

Seishinkai Ju Jitsu
Tony Van Venrooy | 8e Dan
David Van der Schoepen | 1e Dan

SinRyu Ju Jutsu
Luciano Cinelli | 7e Dan
Michael Cinelli | 2e Dan

Yoshimi Jiu-Jitsu
Leslie Ottoey | 9e Dan
Peter Thoon | 4e Dan

Er zal lesgegeven worden in lesblokken van ongeveer 40 min. per stijl. Men wordt in groepen verdeeld naar graad en na iedere lesblok roteren de groepen naar een nieuw deel van de mat waar er telkens een andere stijl wordt beoefend. Halverwege de namiddag wordt er een kleine pauze gehouden.

EXTRA
Indien er voldoende deelnemers zijn die in de
leeftijdscategorie 14-17 jaar vallen, wordt er een aparte
groep voor hen samengesteld om samen te trainen.

JEUGDSTAGE

10.00 | jeugdmultistijlstage
12.00 | lunchpauze
13.30 | spelactiviteit: slotspel Jeugdsportweekend
16.00 | opvang tot 17.00

o.l.v. begeleiders van het Jeugdsportweekend en erkende lesgevers van verschillende stijlgroepen van de VJJF.

DEELNAMETARIEVEN

► JEUGD
Het deelnametarief voor de jeugd in de voormiddag bedraagt €5. Je kan je kinderen zowel voor de voormiddag als namiddag inschrijven. Wanneer ook de volwassenen in de namiddag de mat opstappen voor de volwassenenstage, biedt het Jeugdsportweekend namelijk een extra, gratis
spelactiviteit voor de jeugd aan! Er wordt aansluitend op deze activiteit opvang voorzien tot 17.00 (wanneer de volwassenenmultistijlstage eindigt). Deelnemertjes die zich voor de volledige dag inschrijven, kunnen ook ter plaatse lunchen en (via inschrijving op voorhand) een lunchpakket bestellen.

– hele dag: €5
– enkel voormiddag: €5
– enkel namiddag: gratis (maar inschrijven blijft verplicht)
+ lunchpakket (3 broodjes, brikje drank + stuk fruit): + €6

! Online inschrijven kan tot en met 3 november. Een lunchpakket bestellen kan enkel voor 23 oktober.

► VOLWASSENEN
– VJJF-leden: €10
– niet-VJJF-leden: €15
BETALEN VIA
Rekening V.J.J.F. vzw: BE94 2200 3705 1814
met als mededeling: VJJF MSS 2019 – volwassenen – ‘naam en voornaam deelnemer’

INSCHRIJVEN VIA WWW.VJJF.BE (via logo op homepage)

BETALEN VIA

rekening V.J.J.F. vzw: BE94 2200 3705 1814
met mededeling: VJJF MSS 2019 – jeugd –
‘naam en voornaam deelnemer’

* Opgelet: zowel volwassenen (+14) als kinderen/jongeren (6-14 jaar) dienen afzonderlijk ingeschreven te worden voor de activiteiten via de juiste inschrijvingsformulieren (zie www.vjjf.be).

* Deelnemers aan de jeugdstage die zich voor de volledige dag inschrijven, kunnen via voorafgaande (= voor 23.10.2019!)
inschrijving en betaling een lunchpakket bestellen.

* Kinderen die reeds deelnemen aan het Jeugdsportweekend hoeven zich niet apart in te schrijven voor de jeugdactiviteiten van maandag 11.11, deze zitten reeds inbegrepen.

zondag 17 maart 2019 stage te Zandhoven

Stijl DE WIT organiseert op zondag 17 maart 2019 een stage te Zandhoven van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Deze stage is voor jeugd en volwassenen.

Deelnameprijzen :

  • Leden van stijl DE WIT tot 18 jaar : € 5,00
  • Leden van stijl DE WIT vanaf 18 jaar : € 10,00
  • Deelnemers die geen lid zijn van stijl DE WIT : € 15,00

Inschrijven kan via onze lesgevers of de contact pagina.