Waarom Jiu-Jitsu als sport ?

Iedereen zal wel zijn eigen specifieke motivatie hebben om Jiu-Jitsu als sport te kiezen, maar toch zijn er een aantal heel algemene redenen :

  • Jiu-Jitsu bevordert de lichamelijke ontwikkeling, omdat tijdens een training alle spiergroepen gebruikt worden.
  • Jiu-Jitsu is geschikt voor personen die niet per se aan competitie willen doen, maar zich eens vrij willen uitleven en bekwamen volgens hun eigen ritme en fysieke mogelijkheden.
  • Ook op mentaal vlak brengt deze sport iets bij, namelijk het aanleren van zelfbeheersing en het hebben van respect voor de tegenstrever/trainingspartner.
  • In deze tijden van stress en agressie is het een ideale sport om eens lekker af te reageren.
  • Door het aanleren van een zekere behendigheid krijgt men een perfecte controle over het eigen lichaam, wat dan weer een opstoot geeft aan het zelfvertrouwen.
  •  Door het ondergaan van bepaalde oefeningen weet men ook wat de gevolgen kunnen zijn van de eigen acties. Hierdoor willen we een zeker verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen.
  •  Jiu-Jitsu is ook uitermate geschikt voor kinderen omdat zij leiding leren aanvaarden en de tegenstrever leren respecteren. Ook meisjes leren hier jongens aanvaarden als tegenpartij en als oefenmaat en omgekeerd.
  • Jiu-Jitsu is de moeder van het judo en geeft ook een volwaardige synthese van alle gevechtssporten zoals aikido, karate, kung-fu en nog vele anderen.

Jiu-Jitsu is dus om vele redenen aan te bevelen aan mannen en vrouwen, jong en oud.  Hoewel Jiu-Jitsu gebruikt kan worden als zelfverdediging is het uitgangspunt van een waardige Jiu-Jitsu beoefenaar : ” Een vermeden gevecht is beter dan een gewonnen gevecht”.

Is das op recept verkrijgbaar? Nee. Als u een recept voor bezoek pagina nodig heeft, is dit meestal op basis van het recept dat daarbij hoort.