Historiek Mechelse Budo Sporten

De feitelijke vereniging  Mechelse Budo Sporten  werd in 1975 opgericht door A. De Wit, F. Wouters, F. Jacobs, T. Michaux, G. Houben, J. Fassin en K. Odeurs.  Korte tijd later vervoegde J. De Backer de Raad van Bestuur als hulpsecretaris.  De zetel van de vereniging was te Mechelen in het stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein, waar ook de dojo gevestigd was.

Op 08/03/1975 werd een eerste maal getraind. De club bestond uit twee disciplines, Jiu-Jitsu enerzijds en Aikido anderzijds.  De Jiu-Jitsu stond onder leiding van Gust De Wit,  het Aikido onder leiding van Frans Jacobs.

In 1981 werd de Vlaamse Jitsu Federatie opgericht, waarvan De  Mechelse Budo Sporten deel van uit maakten. Meer zelfs, Gust De Wit werd technisch directeur, hierin bijgestaan door zijn toenmalig assistent, Frans Wouters.

Begin jaren negentig werd – na een onderbreking van ettelijke jaren – terug een aanvang genomen met jeugdwerking. Het initiatief kwam eerder moeizaam op gang, toch kende het al snel veel succes.  Thans maakten de jeugd het grootste deel van de club uit.

In 1992 dreigde het stedelijk zwembad zijn deuren noodgedwongen te moeten sluiten.  De clubleiding anticipeerde op deze situatie en de  Mechelse Budo Sporten  nam haar intrek in het BBS-sportcentrum aan de Gentsesteenweg te Mechelen.

Het initiatief om een  jeugdtreffen Jiu-Jitsu te organiseren kwam van de  jeugdtrainers van de Mechelse Budo Sporten .  Dit werd dan ook een eerste maal verwezenlijkt in 2002.

In de loop van 2004 besloten de beide disciplines (Jiu-Jitsu en Aikido) hun eigen koers te varen.  Hoewel zij nog steeds opereren onder dezelfde naam en nog steeds onder hetzelfde dak gevestigd zijn, gaat ieder zijn eigen weg.

In december 2006 sloeg het noodlot toe.  Het BBS-sportcentrum brandde volledig uit en ook onze dojo werd totaal vernietigd.  We vonden vrij snel een tijdelijk onderkomen in het stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein te Mechelen, om enkele maanden later een nieuwe dojo in de sportzaal Iham aan de Bautersemstraat te Mechelen in gebruik te kunnen nemen.

Nu is de  Mechelse Budo Sporten  nog steeds een club met groeipotentieel.  Het is momenteel de grootste club van de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie – stijl De Wit, met zowel aandacht voor volwassenen als een uitgebalanceerde en succesvolle jeugdwerking.63

Op 14 november 2009 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk.  Stichter Gust De Wit wenste omwille van gezondheidsredenen geen mandaat meer te bekleden, hoewel hij nog steeds actief blijft binnen de club.
Tot op heden verzorgt hij de public relations.  De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de Pareipoelstraat 84 te Mechelen.
Medestichter Frans Wouters werd voorzitter.

De huidige raad van bestuur bestaat – naast ere – voorzitter August De Wit – uit Frans Wouters, voorzitter, Filip Bovyn, ondervoorzitter en secretaris en Eva De Groof, penningmeester. Werner Wouters, Frank Jacops, Stefan De Borger en Bruno De Groof zijn de  werkende leden  van de vereniging.

Hoofdtrainer is momenteel Frans Wouters (10de Dan). Hij wordt bijgestaan door zijn assistenten Filip Bovyn (7de Dan), Werner Wouters (6de Dan), Stefan De Borger (3de Dan) en Frank Jacops (3de Dan). De jeugd wordt getraind door Bruno De Groof (1ste Dan), bijgestaan door Kim Heymans en Eva De Groof.

_MG_6238 - kopie            _MG_6240 - kopie