Historiek Mechelse Budo Sporten

De feitelijke vereniging  Mechelse Budo Sporten  werd in 1975 opgericht door A. De Wit, F. Wouters, F. Jacobs, T. Michaux, G. Houben, J. Fassin en K. Odeurs.  Korte tijd later vervoegde J. De Backer de Raad van Bestuur als hulpsecretaris.  De zetel van de vereniging was te Mechelen in het stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein, waar ook de dojo gevestigd was.

Op 08/03/1975 werd een eerste maal getraind. De club bestond uit twee disciplines, Jiu-Jitsu enerzijds en Aikido anderzijds.  De Jiu-Jitsu stond onder leiding van Gust De Wit,  het Aikido onder leiding van Frans Jacobs.

In 1981 werd de Vlaamse Jitsu Federatie opgericht, waarvan De  Mechelse Budo Sporten deel van uit maakten. Meer zelfs, Gust De Wit werd technisch directeur, hierin bijgestaan door zijn toenmalig assistent, Frans Wouters.

Begin jaren negentig werd – na een onderbreking van ettelijke jaren – terug een aanvang genomen met jeugdwerking. Het initiatief kwam eerder moeizaam op gang, toch kende het al snel veel succes.  Thans maakten de jeugd het grootste deel van de club uit.

In 1992 dreigde het stedelijk zwembad zijn deuren noodgedwongen te moeten sluiten.  De clubleiding anticipeerde op deze situatie en de  Mechelse Budo Sporten  nam haar intrek in het BBS-sportcentrum aan de Gentsesteenweg te Mechelen.

Het initiatief om een  jeugdtreffen Jiu-Jitsu te organiseren kwam van de  jeugdtrainers van de Mechelse Budo Sporten .  Dit werd dan ook een eerste maal verwezenlijkt in 2002.

In de loop van 2004 besloten de beide disciplines (Jiu-Jitsu en Aikido) hun eigen koers te varen.  Hoewel zij nog steeds opereren onder dezelfde naam en nog steeds onder hetzelfde dak gevestigd zijn, gaat ieder zijn eigen weg.

In december 2006 sloeg het noodlot toe.  Het BBS-sportcentrum brandde volledig uit en ook onze dojo werd totaal vernietigd.  We vonden vrij snel een tijdelijk onderkomen in het stedelijk zwembad aan het Rode Kruisplein te Mechelen, om enkele maanden later een nieuwe dojo in de sportzaal Iham aan de Bautersemstraat te Mechelen in gebruik te kunnen nemen.

Nu is de  Mechelse Budo Sporten  nog steeds een club met groeipotentieel.  Het is momenteel de grootste club van de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie – stijl De Wit, met zowel aandacht voor volwassenen als een uitgebalanceerde en succesvolle jeugdwerking.63

Op 14 november 2009 werd de feitelijke vereniging omgevormd tot vereniging zonder winstoogmerk. Stichter Gust De Wit wenste omwille van gezondheidsredenen geen mandaat meer te bekleden, hoewel hij nog geruime tijd actief bleef binnen de club. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de Pareipoelstraat 84 te Mechelen. Medestichter Frans Wouters werd voorzitter en hoofdlesgever.

Omwille van de Covid19-pandemie werd de club gesloten van maart 2020 tot augustus 2021 (m.u.v. de periode augustus – 14 oktober 2020). Contactsporten werden immers verboden door de overheid.
Op 4 juni 2020 overleed Gust heel onverwacht op 94-jarige leeftijd. Hij zal steeds een leegte nalaten; de club zal nooit meer echt dezelfde zijn. Maar zijn nalatenschap wordt in ere gehouden…..
Vanaf 1 augustus 2021 werden de trainingen terug hervat. Frans besliste evenwel om niet meer actief aan de trainingen deel te nemen. Hierdoor werd Filip Bovyn hoofdlesgever.

Hoofdtrainer is momenteel Filip Bovyn. Hij wordt bijgestaan door zijn assistenten Werner Wouters , Stefan De Borger en Frank Jacops. De jeugd wordt getraind door Kim Heymans.

_MG_6238 - kopie            _MG_6240 - kopie