Heropstart van de lessen

Vanaf woensdag 14 oktober gaat code oranje in voor de sportwereld.
Voor ons betekent dit specifiek dat we jammer genoeg de trainingen vanaf 14 oktober zullen moeten annuleren voor onbepaalde tijd.

Klik hier voor meer info.

 

Waarde leden,

Eindelijk is het zover. Vanaf volgende zaterdag 05/09 zullen wij onze trainingen hervatten in onze vertrouwde dojo, zij het met enige restricties.

De stad Mechelen staat ons toe om in onze dojo te trainen met max. 15 personen (+12). Wij hebben er bijgevolg voor geopteerd om op zaterdag in twee groepen te trainen. Een eerste groep zal van 10.00 u tot 11.00 u aan de slag aan. Een tweede groep volgt dan van 11.00 tot 12.00 uur. Op zondag en dinsdag blijven de klassieke trainingsuren gelden, maar ook dan zullen er slechts 15 personen worden toegelaten (incl. trainers).

Om één en ander te bewerkstelligen zullen we met een reservatiesysteem werken. Deze is hier beschikbaar.

Bovendien zijn er nog enkele andere zaken waar we rekening moeten mee houden :

  • We dienen aan de ingang van de IHAM te wachten tot de volledige groep binnen gaat,
  • Binnen de IHAM dient er steeds een mondmasker gedragen te worden, behalve bij het sporten zelf,
  • De kleedkamers zijn open, maar gebruik ervan wordt afgeraden. Omkleden dient dan – zoveel als mogelijk – te gebeuren in de dojo zelf.
  • De klassieke hygiëneregels – ons inmiddels allemaal gekend – dienen uiteraard gerespecteerd te worden.

De andere restricties zijn het probleem van de lesgevers die U, in voorkomend geval, dienaangaande de nodige instructies zullen geven.

Met sportieve groeten,